Skogsbruksplan

I samarbete med erfarna entreprenörer kan vi ta fram en skogsbruksplan åt dig som skogsägare. En skogsbruksplan hjälper dig att få en bra överblick över din skog utifrån exempelvis ålder, trädslag och bonitet.

skog vid en bäck. Skogsbruksblan

Ett bra verktyg för skogsägare

Allt fler bor inte längre på sin fastighet, tiden räcker inte till eller så känner man sig osäkerhet på vad som behöver göras. Att låta en kunnig förvaltare ta hand om skogen kan i en sådan situation kännas som en stor lättnad.

 

Om du vill hjälper vi dig med en lokalt knuten kontakt som sköter fastigheten och som kommer med förslag över vad som behöver göras.

Vad består skogsbruksplanen av?

Ett förvaltaruppdrag börjar med att du kontaktar oss. Tillsammans skriver vi sedan ett förvaltningsavtal där vi gemensamt med dig kommer överens om hur din skog ska skötas.


Du kan själv välja hur delaktig du vill vara i skötseln av din fastighet. Kanske vill du göra en del själv med ändå låta oss ha en överblick kring vad som behöver göras.

skogsbruksplan

Vad kostar en skogsbruksplan?

Att få en fullständig skogsbruksplan kostar 180 kr per hektar produktiv mark + 2000 kr i initialkostnad. För medlemmar kostar det 160 kr per hektar produktiv mark + 2000 kr i initialkostnad.

Rulla till toppen