Lediga Tjänster

VVDS söker virkesköpare/inspektor till vårt verksamhetsområde!

VVDS har expanderat och har för avsikt att utvecklas ytterligare. 
Eftersom vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till tjänsten.

För mer information kontakta vd Anders Alm 0573 – 71 10 30, 070 – 204 23 12 eller anders.alm@vvds.se.

Ansökningshandlingar skickas/mejlas senast den 20 juni till:
Västra Värmlands och Dals skogsägareförening                                                                     
Att: Anders Alm                                                                                                                     
Kvarnåsgatan 5, 672 30 Årjäng

Västra Värmland och Dals skogsägareförening har som syfte och uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva handel med skog och skogsprodukter samt bistå i skogliga frågor. Verksamhetsområde norra Dalsland och södra Värmland.